26. apríla 2018

O spoločnosti

EMOTRANS spol. s r.o. vznikla v roku 1997, so sídlom na Štefánikovej ul. č. 699 v Senici.

Za uplynulé obdobie spoločnosť vybudovala kompletné zázemie zabezpečujúce bezproblémové fungovanie hlavnej činnosti dopravnej zdravotnej služby, ktorá svojimi kapacitami zabezpečuje prepravu pacientov pre všetky zdravotné poisťovne v spádovom území Senica, Myjava, Šaštín-Stráže a Gbely. DZS predstavuje nosnú činnosť našej spoločnosti.

V rámci zdravotníckych činností ponúkame i služby verejnej lekárne v obci Jablonica.

Vzhľadom na nutnosť diverzifikácie sa  zaoberáme i správou prenajatých lesných plôch, komplexnými ťažobnými a pestovateľskými prácami v lesoch a spracovaním drevnej suroviny.

 

Stručný prehľad činností spoločnosti:

SENICA

  • doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia

 

  • nepravidelná, neverejná, nehromadná osobná cestná doprava

 

  • organizovanie športových a kultúrnych podujatí

 

JABLONICA

  • poskytovanie lekárenskej starostlivosti

 

  • výkup autovrakov

 

  • činnosť odborného lesného hospodára, správa lesov

 

  • približovanie dreva

 

  • predaj palivového dreva

 

  • práce s motorovou pílou

Adresa a kontakt sídlo:
EMOTRANS spol. s r.o.
Štefánikova 699
905 01 Senica
 
 
sekretariát tel./fax:
 

Kde nás nájdete:

Sídlime v areáli starej polikliniky, v podchode oproti Mestskému úradu Senica.