Predmety činností

Go to Dopravná zdravotná služba

Dopravná zdravotná služba

Go to Lekáreň Anjela Strážcu Jablonica

Lekáreň Anjela Strážcu Jablonica

Go to Ťažba, predaj dreva, reziva a výrobkov

Ťažba, predaj dreva, reziva a výrobkov

Go to Sociálne taxi

Sociálne taxi

Go to Likvidácia autovrakov a zberný dvor

Likvidácia autovrakov a zberný dvor

Go to Potreby pre poľovníkov

Potreby pre poľovníkov

O nás

EMOTRANS spol. s r.o. vznikla v roku 1997, sídlom Štefánikova ul. č. 699 Senica

Za uplynulé obdobie spoločnosť vybudovala kompletné zázemie zabezpečujúce bezproblémové fungovanie hlavnej činnosti dopravnej zdravotnej služby, ktorá svojimi kapacitami zabezpečuje prepravu pacientov pre všetky zdravotné poisťovne v spádovom území Senica, Myjava, Šaštín-Stráže a Gbely. DZS predstavuje nosnú činnosť našej spoločnosti.

V rámci zdravotníckych činností ponúkame i služby verejnej lekárne v obci Jablonica.

Vzhľadom na nutnosť diverzifikácie sa zaoberáme i správou prenajatých lesných plôch, komplexnými ťažobnými a pestovateľskými prácami v lesoch a spracovaním drevnej suroviny.

Najnovšie správy