8. mája 2018

Likvidácia autovrakov a zberný dvor

Potrebujete sa zbaviť starého vozidla?

Privezte ho k nám na prevádzku a ostatné úkony súvisiace s Dopravným inšpektorátom v Senici vybavíme za vás.

Bude vám vystavené potvrdenie na vyradenie z evidencie motorových vozidiel,  pre účely vašej poisťovne.


Likvidácia autovrakov a zberný dvor
Zodpovedný vedúci : Mgr. Jana Hôlková
Nádražná 868
906 32 Jablonica
 
OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok - Piatok: 8,00 - 15,00 hod.
Sobota - Nedeľa: zatvorené
 

Something went wrong when trying to display this form.