8. mája 2018

Sociálna prepravná služba, sociálne TAXI kontakt

Poskytovanie sociálnej prepravnej služby
Vybavuje: dispečing Senica
Pevná linka : +421 34 651 2791

Kontaktný formulár Poskytovanie sociálnej prepravnej služby
*
*
*
*
*