7. mája 2018

Dopravná zdravotná služba


EMOTRANS spol. s r.o. Štefánikova 699, 905 01 Senica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sr.o. vložka č. 11618/T. IČO: 35721332

Cenník spracovaný na základe novely zákona 577/2004 Z.z. zo dňa 10.10.2017, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1.6.2022.

Nahrádza pôvodný cenník zo dňa 11.2.2018.


Naša spoločnosť zabezpečuje prepravu pacientov s bydliskom v okresoch Senica a časť okresu Skalica prostredníctvom dispečingu Senica.

Máme uzatvorené zmluvy na prepravu pacientov so všetkými zdravotnými poisťovňami:

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Union a.s.

Dôvera a.s.

V prípade záujmu realizujeme aj prepravu za priamu úhradu pacienta, prepravu do alebo zo zahraničia, na kúpeľné a rekondičné pobyty.

Poskytujeme sanitné vozidlá s vodičom na rôzne druhy športových podujatí a pretekov. Skúsený pracovný kolektív a 9 sanitných vozidiel je vám k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni a 365 dní v roku.

Pre vybrané športové akcie ponúkame vybavené záchranárske vozidlo /technická pomoc/ a službu licencovaných záchranárov.


Dispečing Senica

  • Pracovná doba: 7,00 – 15,30 hod.
  • Pevná linka : +421 34 651 2791
  • NON STOP dispečing: +421 903 265 155
  • E-mail: dispecingse@emotrans.sk
VOLAŤ


Výber od poistencov zdravotných poisťovní

Preprava pacienta, poistenca zdravotnej poisťovne VšZP, Dôvera, Union je realizovaná na základe žiadanky na prepravu zo zdravotných dôvodov, ktorú vystavuje ošetrujúci lekár. Poplatok za prevoz pacienta sa riadi príslušnými stanovujúcimi predpismi, ktorý pacient je oslobodený od platby a ktorý dopláca za prevoz ADZS /Ambulancia dopravnej zdravotnej služby/.

pacient do 15 rokov neplatí / doprovod platí
pacient
od dovŕšenia 80 rokov neplatí / doprovod platí

Preprava doprovodu pacienta je realizovaný na základe žiadanky na prepravu pacienta v ktorej musí byť uvedený. Poplatok sa účtuje podľa platného cenníka ADZS.

Bližšie informácie podáme na telefónnom čísle +421 903 265 155 dispečing ADZS alebo email: dispecingse@emotrans.sk

ZÁKLADNÝ CENNÍK od 15.3.2023:

0,10 €/km platiaci pacient
0,10 €/km doprovod pacienta

20 €/úkon asistencia vodiča a ďalšieho pracovníka ADZS pri nakladaní pacienta, znášanie a vynášanie pacienta na poschodie
10 € preprava invalidného vozíka alebo kočíka pokiaľ nie je uvedený v žiadanke na prepravu

Prevoz do zahraničia cez niektorú zo zdravotných poisťovní, kde schvaľuje poisťovňa liečbu, treba si dať schváliť aj prepravu ADZS. Ak poisťovňa prepravu neschváli, vieme zrealizovať prepravu za priamu úhradu.

Prevoz za priamu úhradu sa realizuje na základe objednávky prepravovanej osoby alebo rodinného príslušníka, ktorá prepravu hradí. Cena na území SR je 1,30 €/km. Cena do alebo zo zahraničia sa stanovuje individuálne, započítavajú sa aj náklady spojená s poplatkami /napr. mýto, dialničná známka, parkovné …/

Športové, kultúrne a iné podujatia cena sa stanovuje individuálne podľa konkrétnych podmienok.