7. mája 2018

Dopravná zdravotná služba


EMOTRANS spol. s r.o. Štefánikova 699, 905 01 Senica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sr.o. vložka č. 11618/T. IČO: 35721332

Cenník spracovaný na základe novely zákona 577/2004 Z.z. zo dňa 10.10.2017, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1.6.2022.

Nahrádza pôvodný cenník zo dňa 11.2.2018.


Naša spoločnosť zabezpečuje prepravu pacientov s bydliskom v okresoch Senica a časť okresu Skalica prostredníctvom dispečingu Senica.

Máme uzatvorené zmluvy na prepravu pacientov so všetkými zdravotnými poisťovňami:

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Union a.s.

Dôvera a.s.

V prípade záujmu realizujeme aj prepravu za priamu úhradu pacienta, prepravu do alebo zo zahraničia, na kúpeľné a rekondičné pobyty.

Poskytujeme sanitné vozidlá s vodičom na rôzne druhy športových podujatí a pretekov. Skúsený pracovný kolektív a 9 sanitných vozidiel je vám k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni a 365 dní v roku.

Pre vybrané športové akcie ponúkame vybavené záchranárske vozidlo /technická pomoc/ a službu licencovaných záchranárov.


Dispečing Senica

  • Pracovná doba: 7,00 – 15,30 hod.
  • Pevná linka : +421 34 651 2791
  • NON STOP dispečing: +421 903 265 155
  • E-mail: dispecingse@emotrans.sk
VOLAŤ


Výber od poistencov zdravotných poisťovní

Preprava poistencov je realizovaná na základe požiadavky  na prepravu zo zdravotných dôvodov,  ktoré vystavuje ošetrujúci lekár. Poplatok za prevoz pacienta sa riadi príslušnými predpismi stanovujúcimi, ktorý pacient je od platby oslobodený, ostatní pacienti hradia   0,10 €/km . Naša spoločnosť od 1.6.2022 tento doplatok nebude účtovať.

Preprava doprovodu závisí od zdravotného stavu a veku pacienta a od vzdialenosti, ktorú doprovod absolvuje. Cena doprovodu podľa platného cenníka. Informácie podá dispečing ADZS na telefónnom čísle +421 903 265 155

dieťa do 15 rokov doprovod neplatí

doprovod poistenca nad 80 rokov neplatí

Preprava za priamu úhradu sa realizuje na základe objednávky prepravovanej osoby, ktorá prepravu hradí. Cena na území SR je 1,20 €/km . Cena do alebo zo zahraničia sa stanovuje individuálne, započítavajú sa aj náklady  spojené s poplatkami cestných komunikácii, parkovné .

Poskytnutie sanitného vozidla s vodičom na športové, kultúrne a ostatné podujatia za úhradu sa stanovuje individuálne podľa konkrétnych podmienok.