8. mája 2018

Likvidácia autovrakov a zberný dvor

Potrebujete sa zbaviť starého vozidla?

Privezte ho k nám na prevádzku a ostatné úkony súvisiace s Dopravným inšpektorátom v Senici vybavíme za vás.

Bude vám vystavené potvrdenie na vyradenie z evidencie motorových vozidiel,  pre účely vašej poisťovne.


Likvidácia autovrakov a zberný dvor

  • Zodpovedný vedúci : Mgr. Jana Hôlková
  • Nádražná 868
  • 906 32 Jablonica
  • OTVÁRACIA DOBA:
  • Pondelok - Piatok: 8,00 - 15,00 hod.
  • Sobota - Nedeľa: zatvorené
  • mobil: +421 918 382 497
  • E-mail: holkovajana@emotrans.sk
VOLAŤ